Đăng ký

CHẾ PHẨM PROTEIN TÁI TỔ HỢP/ ENZYME/ CHỦNG VI SINH VẬT PHỤC VỤ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆPGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

- Các plasmid sử dụng để biểu hiện protein tái tổ hợp trên Bacillus subtilis và dòng hóa trên E. coli, các plasmid này đều có cấu trúc và khả năng phân chia ổn định. Các plasmid này cho lượng protein mục tiêu được sản xuất khi cảm ứng với IPTG.

- Ngoài ra, plasmid cũng có các dòng có thể biểu hiện không cần cảm ứng với IPTG (tự biểu hiện) hoặc sáp nhập vào bộ gen vi sinh vật, phù hợp cho việc sản xuất và lên men quy mô công nghiệp.

- Vị trí biểu hiện trong tế bào: protein tái tổ hợp có thể biểu hiện trong tế bào chất, trên bề mặt tế bào hoặc ở dạng tiết phù hợp cho nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện cơ sở vật chất.

- HTOne™qPCR SYBRGreen Master Mix: được sử dụng cho quy trình thực hiện qPCR đảm bảo duy trì được hiệu suất, tính chính xác của phản ứng.

- HTOne™Taq DNA Polymerase: là một phiên bản cải tiến của Taq DNA polymerase được tối ưu hóa nhằm ứng dụng cho PCR, đảm bảo được độ nhạy và hiệu xuất tốt.

Ưu điểm:

- Plasmid có thể cho biểu hiện protein tái tổ hợp cao ở chủng chủ Bacillus subtilis và ít biểu hiện nền ở Escherichia coli khi dòng hóa nhờ sử dụng họ vector Pgrac tối ưu biểu hiện ở Bacillus subtilis.

- Có đa dạng các loại plasmid về mức độ biểu hiện, vị trí biểu hiện protein trong tế bào (tế bào chất, trên bề mặt tế bào hoặc dạng tiết), dạng độc lập hoặc tiếp hợp, phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau.

- Giá thành của plasmid hợp lý.

- HTOne™Taq DNA Polymerase: được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam; thu nhận sản phẩm PCR với hiệu suất tốt và có thể khuếch đại mục tiêu lên đến 3 kb; sản phẩm có thể vận chuyển ở nhiệt độ phòng (trong điều kiện thí nghiệm ở nhiệt độ phòng, sản phẩm cho kết quả tương đương sau 6 tháng bảo quản).

- HTOne™qPCR SYBRGreen Master Mix: giảm thời gian và sai sót do thao tác trong quá trình chuẩn bị mẫu qPCR so với buffer thông thường; có thể thực hiện cho qPCR phát hiện đa mục tiêu trong KIT phát hiện ASFV sử dụng trực tiếp mẫu máu và sản phẩm có thể duy trì hiệu quả sử dụng lên đến 7 ngày khi bảo quản ở nhiệt độ phòng trong điều kiện thí nghiệm của chúng tôi.

Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet