Đăng ký

SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN PNBIO-SANDAGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Chỉ tiêu chất lượng:

- Bacillus subtilis (min); 10^10 CÙ/kg

- Bacillus licheniformis (min): 10^10 CFU/kg


Công dụng: Sản phẩm chuyên xử lý đáy ao

- Phân huỷ chất hữu cơ thừa, xác tảo, làm sạch bùn và khử mùi hôi

- Giảm nitrit, NH3, H2S


Hướng dẫn sử dụng

- Xử lý đáy ao, tảo độc, khí độc: Sử dụng trực tiếp 1 - 2 kg/10000 m2, định kỳ 7 - 10 ngày/lần

- Ủ hoạt hoá vi sinh: Hoà tan 2 kg mật rỉ trong 20 lít nước sạch, bổ sung 100g PNBIO-SANDA ủ 8 -12 giờ

Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet