Đăng ký

Chat

Call

Meet

Giới thiệu

 Công ty TNHH Sinh học Phương Nam là doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 6/2023, với lực lượng cán bộ, nhân viên xuất thân từ Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có nhiệm vụ phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững và không chất thải.

Phương Nam là đơn vị đi đầu trong cả nước trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng sản xuất và thương mại hóa các chế phẩm sinh học gồm:

- Các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt.

- Các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Các chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm, cá.

- Các chế phẩm sinh học phục vụ xử lý môi trường.

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ.

- Dịch vụ khảo nghiệm, thử nghiệm và phân tích.

Địa chỉ

LD8, Đường số 2, KCN Xuyên á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

Website

https://www.phuongnambiology.com/

Mã số thuế

1100821033

Loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH

Email

support@phuongnambiology.com.vn

Số điện thoại

(+84) 272 375 1910

Khách hàng mục tiêu chính

Khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, tôm, cá, xử lý môi trường...

Sản phẩm chính

Chế phẩm sinh học