Đăng ký

BỘ KIỂM TRA HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG ĐẤTGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Mô tả: Bộ dụng cụ dùng để kiểm tra chất lượng đất trồng có thể dùng tại hiện trường, thao tác đơn giản theo công nghệ Nhật.

Thông số kỹ thuật:

Trong đất:

- pH--- 4 ~ 7,5 --- 8 bảng

- NH4-N--- 1 ~ 25 mg/100g đất --- 6 bảng

- P-abc--- 0~2100 --- 7 bảng

- P2O5--- 5 ~ 150 mg/100g đất --- 7 bảng

- K2O--- 1 ~ 150 mg/100g đất --- 7 bảng

- CaO--- 50 ~ 600 mg/100g đất --- 5 bảng

- MgO--- 1 ~ 150 mg/100g đất --- 7 bảng

- Fe--- 5 ~ 100 mg/ kg đất --- 6 bảng

- Mn--- 5 ~ 100 mg/ kg đất --- 6 bảng

- NaCl--- 0.005 ~ 0.5% --- 6 bảng

- Mùn--- 1~ 10% --- 5 bảng

- CEC--- 1~ 45 meq/100g đất --- 6 bảng

Trong nước:

- NH4-N--- 2 ~ 50 ppm/0.1~3.6 meq/L--- 6 bảng

- Cl--- 6 ~ 210 ppm --- 6 bảng

- P--- 5 ~ 130 ppm/0.5~12.6 meq/L --- 7 bảng

- K--- 1 ~ 130 ppm/0.5~9 meq/L --- 7 bảng

- Ca--- 50 ~ 490 ppm/2.5~24.5 meq/L --- 7 bảng

- Mg--- 1 ~ 120 ppm/0.1~9.9 meq/L --- 7 bảng

- Fe--- 1 ~ 35 ppm --- 6 bảng

Field Soil Doctor Full: 13 chỉ tiêu

- pH, CEC, P-abc (mỗi chỉ tiêu 40 lần test)

- P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cl, NH4-N, Mùn (mỗi chỉ tiêu 100 lần test)

- NO3-N (100 lần test + cảm biến dự phòng+100 lần test)


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet