Đăng ký

BỘ KIỂM TRA ĐỘ CHÍN PHÂN BÓN HỮU CƠ SAU KHI ỦGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Mô tả: Bộ dụng cụ dùng để đo nhanh độ chín của phân hữu cơ sau khi ủ có thể dùng tại hiện trường, thao tác đơn giản theo công nghệ Nhật.


Ưu điểm:

- Kiểm tra, đo lường độ chín của phẩn sau ủ một cách đơn gỉan, nhanh chóng, chính xác

- Giúp người dân dễ dàng xác định chất lượng phân bón

- Bất cứ ai cũng có thể sử dụng bộ đơn giản này

- Thời gian cần thiết để đánh giá - chỉ 15 phút

- Phương pháp được thông qua với độ chính xác cao - Phân tích so màu này có liên quan chặt chẽ với các chỉ số hiện có.

- Có thể đánh giá giai đoạn chín của phân

- Có thể sử dụng cho phân ủ từ nhà bếp, chất thải thực vật, thức ăn xử lý dư lượng, chất thải động vật, vv ngoại trừ phân ủ từ 100% phần gỗ

- Thuốc thử vô hại và an toàn

- Chi phí đánh giá giảm đáng kể so với hiện tại phương pháp


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet