Đăng ký

Chat

Call

Meet

Về chúng tôi

Giới thiệu

 Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu là cơ quan khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập từ năm 1980. Viện có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến dầu và cây có dầu phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế đất nước.

Viện có quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Đa dạng Sinh học Quốc tế (BI), Mạng lưới Tài nguyên Di truyền cây dừa Quốc tế (COGENT), Viện Nghiên cứu Quốc tế cây trồng vùng bán khô hạn (ICRISAT), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), hợp tác song phương với các Viện: CIRAD (Pháp), ACIAR (Úc), Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia (Hàn Quốc).

Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai sản xuất và kinh doanh các mặt hàng liên quan đến dầu thực vật và các giống cây có dầu, cây nhiên liệu sinh học, cây tinh dầu, các nguyên liệu để chế biến dầu thực vật.

Nghiên cứu phát triển, khảo nghiệm, bảo tồn các giống cây có dầu và cây tinh dầu.

Nghiên cứu phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng các nguồn nguyên liệu dầu thực vật, tinh dầu và tư vấn chuyển giao công nghệ sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nguyên liệu.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh có liên quan đến dầu, cây có dầu.

Phân tích chất lượng các sản phẩm và nguyên liệu dầu thực vật, tinh dầu phục vụ cho nghiên cứu khoa học và quản lý ngành.

Tổ chức liên doanh – liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dầu béo, cây có dầu, cây tinh dầu.

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật chuyên ngành dầu và cây có dầu.

Sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại chế phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất.

Sản xuất, kinh doanh rượu và các sản phẩm chế biến từ dừa và cây có dầu khác.

Địa chỉ

171-175 Đại lộ Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website

https://www.ioop.org.vn/

Mã số thuế

0301250148

Loại hình doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu

Email

ioop@ioop.org.vn

Số điện thoại

(84) 28 38297336

Khách hàng mục tiêu chính

Tổ chức Sinh học Đa dạng Quốc tế, Mạng lưới Tài nguyên Di truyền dừa Quốc tế...

Sản phẩm chính

CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN CÁC LOẠI TINH DẦU CÓ ĐỘ TINH KHIẾT LỚN HƠN 90%

Tham quan

gian hàng 3D sống động

Đặt lịch hẹn Video

với nhà trưng bày