Đăng ký

BỘ KIỂM TRA ĐỘ CHÍN PHÂN BÓN HỮU CƠ SAU KHI ỦGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Mô tả: Bộ dụng cụ dùng để đo nhanh độ chín của phân hữu cơ sau khi ủ có thể dùng tại hiện trường, thao tác đơn giản theo công nghệ Nhật.


Ưu điểm:

- Kiểm tra, đo lường độ chín của phẩn sau ủ một cách đơn gỉan, nhanh chóng, chính xác

- Giúp người dân dễ dàng xác định chất lượng phân bón

- Bất cứ ai cũng có thể sử dụng bộ đơn giản này

- Thời gian cần thiết để đánh giá - chỉ 15 phút

- Phương pháp được thông qua với độ chính xác cao - Phân tích so màu này có liên quan chặt chẽ với các chỉ số hiện có.

- Có thể đánh giá giai đoạn chín của phân

- Có thể sử dụng cho phân ủ từ nhà bếp, chất thải thực vật, thức ăn xử lý dư lượng, chất thải động vật, vv ngoại trừ phân ủ từ 100% phần gỗ

- Thuốc thử vô hại và an toàn

- Chi phí đánh giá giảm đáng kể so với hiện tại phương pháp


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.