Đăng ký

Bộ kit real-time PCR SureFast® VEGANGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Lĩnh vực áp dụng: Xét nghiệm chất lượng thực phẩm, DNA động thực vật.

Mô tả:

Bộ kit real-time PCR SureFast® VEGAN dùng để phát hiện dấu vết của DNA động vật có xương sống và sự khác biệt giữa DNA của động vật có xương sống và thực vật trong thực phẩm. Bộ kit phát hiện chính xác dấu vết DNA động vật trong thực phẩm sống và chế biến.

Bộ này cung cấp độ nhạy xuống tới 0,01% DNA động vật để hỗ trợ các tuyên bố về nhãn thuần chay. Đối chứng dương đi kèm, bao gồm 0,1% DNA của bò, có thể được sử dụng làm tham chiếu để đặt ngưỡng phát hiện. Lưu ý: Bộ kit này không phát hiện côn trùng, loài nhện, động vật thân mềm và động vật giáp xác.

Thông số kỹ thuật:

- Model: F4055.

- Quy cách đóng gói: 100 que test.

- Giới hạn phát hiện: 0.01% (Giới hạn phát hiện của phương pháp hoàn chỉnh (trích xuất DNA và Real time PCR) phụ thuộc vào nền mẫu, cấp độ xử lý, quá trình chuẩn bị DNA và hàm lượng DNA).

- Phạm vi test: 510 nm, 580 nm, 610 nm, 660 nm.

- Nhiệt độ bảo quản: -20 ℃, tránh ánh sáng


Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.