Đăng ký

Bộ kit real-time PCR phát hiện GMO và tách chiết hãng ABTGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Ưu điểm

- Quy trình đơn giản

- Thời gian PCR được tối ưu hóa giúp kiểm tra nhanh nguồn gốc biến đổi gen

- Đa dạng loại mẫu đầu vào

- Độ nhạy và độ đặc hiệu cao

Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet