Đăng ký

Bộ kit real-time PCR chẩn đoán vi sinh thực phẩm và tách chiết hãng ABTGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

Ưu điểm:

- Quy trình đơn giản

- Thời gian PCR được tối ưu hóa

- Đa dạng loại mẫu đầu vào

- Độ nhạy và độ đặc hiệu cao

- Cung cấp mastermix thêm để chạy đối chứng (75 test)

- Tương thích với hầu hết các máy Realtime PCR trên thị trường

Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet