Đăng ký

Chat

Call

Meet

Về chúng tôi

Giới thiệu

 Trải qua hơn 24 xây dựng và phát triển, từ một trung tâm đào tạo nghề Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa bậc học có uy tín trong cả nước và quốc tế. Để có được thành quả này, Nhà trường đã không ngừng đầu tư về mọi mặt trong đó ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành nhằm đảm bảo chỗ học cho gần 30.000 sinh viên – học viên.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là “trường đại học đổi mới sáng tạo” đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học đại chúng thông qua việc tạo lập một môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi sinh viên trang bị cho người học năng lực tự học tinh thần sáng tạo khởi nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Từ năm 2012 đến nay, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong và kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế. Hệ thống quản trị chất lượng tổng thể của Trường (Total Quality Management, TQM) bao gồm 03 cấp: chiến lược, hệ thống và chiến thuật nhằm thực hiện các chức năng giám sát, đánh giá và hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, được xây dựng và triển khai dựa trên 03 quan điểm cơ bản là:

- Người học là trung tâm của tất cả mọi hoạt động của Trường

- Trường cải tiến liên tục chất lượng dựa trên phản hồi của các bên liên quan bên trong và bên ngoài Trường

- Tất cả mọi người trong Trường đều có trách nhiệm tham gia vào hệ thống TQM của Trường.

Địa chỉ

298A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, TP. HCM

Website

htpps://ntt.edu.vn

Mã số thuế

0302475698

Loại hình doanh nghiệp

Đại học

Email

ntt@ntt.edu.vn

Số điện thoại

19002039

Khách hàng mục tiêu chính

Doanh nghiệp

Sản phẩm chính

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Tham quan

gian hàng 3D sống động

Đặt lịch hẹn Video

với nhà trưng bày