Đăng ký

Chat

Call

Meet

Giới thiệu

Công ty Thực phẩm A

Địa chỉ

Thành phố HCM

Website

Mã số thuế

098795

Loại hình doanh nghiệp

thực phẩm

Email

congtya@gmail.com

Số điện thoại

0906577993

Khách hàng mục tiêu chính

mọi lứa tuổi

Sản phẩm chính

thực phẩm