Đăng ký

Chat

Call

Meet

Giới thiệu

 Chức năng nhiệm vụ chính:  

  Chuyên sản xuất, nhập khẩu và phân phối quy trình vi sinh, sinh học và hóa chất công nghiệp chuyên biệt; tư vấn và hỗ trợ các giải pháp xử lý nước nhà máy chế biến thực phẩm, ao nuôi trồng thủy sản, chuồng trại chăn nuôi, và xử lý môi trường; trạm quan trắc môi trường; giải pháp IIoT.

Kiến tạo cuộc sống xanh thông qua nguyên liệu thân thiện môi trường, phân hủy sinh học.


Địa chỉ

47 bis Huỳnh Khương Ninh , Phường ĐaKao, Quận 1 TPHCM

Website

www.envi-eco.com

Mã số thuế

0312572919

Loại hình doanh nghiệp

Sản xuất, kinh doanh hóa chất môi trường

Email

qlbh@envi-eco.com

Số điện thoại

0909174747

Khách hàng mục tiêu chính

nhà máy chế biến nông, thủy sản, trang trại chăn nuôi

Sản phẩm chính

máy móc, thiết bị xử lý môi trường, hóa chất khử khuẩn, chế phẩm sinh học