CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THANH BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THANH BÌNH

651 Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi , Tp HCM

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thanh Bình has not been verified yet.