Đăng ký

Dải strip tube 8 ống qPCR GunsterGiá:
Liên hệ

Chia sẻ:

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:

- Chiều cao ống 16 mm, thành thấp, màu trắng

- Ống có thành mỏng để truyền nhiệt tốt nhất

- Làm bằng nhựa USP VI Polypropylene

- Không chứa DNase, RNase, DNA, Chất ức chế PCR, ATP, Endotoxin

- Tỷ lệ bay hơi dưới 5%, tiết kiệm chi phí thuốc thử

- Phù hợp với hầu hết tất cả các máy Real-time PCR

- Gói nhỏ có thể tránh bị nhiễm chéo

- Tốc độ truyền ánh sáng nhất quán, cung cấp dữ liệu ổn định

- Tất cả các mặt hàng đều có ống và nắp

Chưa có video cho sản phẩm này.
Chưa có tệp PDF cho sản phẩm này.

Chat

Call

Meet